Emma Zegit Turn Me On ft Geediz (lyrics video)

 

*#Turn Me On Lyrics*
#Intro
Eeeiihh
Emma Zegit on the mic
Onananaanana
S3 echeap a
Eeeiiihh yeah iii
Friiiiii
Yh Geeeeeee   diz
Is more hits down to flexy
Yh lasco lets ga

#Hook
My baby girl l love u, ano go choose no one above u, always me den ma friends dey ague, dem say u bad  I defending, u
So I want to tell u, I’ve got plenty love to show u, so gimme chance and make i love u, just gimme chance make a show u,
See physically,if get u personally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically
So actually, adey feel u emotionally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically eiihh

#Chorus
Turn me on 3x
U got the keys in my heart
Turn me on 3x
Me nntumi nda ooooo
Turn me on 3x
Aw) de me ooo
Turn me on 3x
Eeeiii aahhyi eiih

#Rap
Odo ye wu hw3 me p3 woa asem, wonim s3 sika no ny3 me problem, omo se me gyai WO odo shorn dem, afe wei antanfo b3da nt3m
Makoma mu y3 fitaa s3 panoo , odo yewu bra na b3 fe ma no, yenk) do )d) 3w) mpo ano, ndwom yi y3 WO d3 a b) WO nsaa no
pimpinaa nanaa, mea me d) y3wu maabenaa, s3 ma nware woa 3to gye mea, WO gya me h) a m3 fon aka tia
b) me ka me tua, makoma y3 WO dea,  me hy3 WO sika k)k)) mpatia, WO hyeren sen wia , wo akoma na me hia,me d) WO a ma WO bo efu ma yen nto nkyia

#Hook
Physically,if get u personally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically
So actually, adey feel u emotionally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically eiihh

#Chorus
Turn me on 3x
U got the keys in my heart
Turn me on 3x
Me nntumi nda ooooo
Turn me on 3x
Aw) de me ooo
Turn me on 3x
Eeeiii aahhyi eiih

#Vers
Don’t know the reason why, girl adey love u so, and everyday and night, girl adey think of yoo, baby u blow ma mind, with the u go down low, see ano fi to go and ano fi dey come see de feeling beyond control

#Vers 2
Maabenaa, s3 WO nni me nky3n a na m3 ni agyina, obaa me p3 s3 me be WO tsena , m3 y3 WO ayefr) y3 nntwe mpena nntwe mpena
Ah odo yewu tsiob3nk3mi, ben me na ma fe WO Ade bi, me w) dollar pounds na cedi,  eyunbirei de3n na WO be di, Emma Zegit on the mic, S3 ei cheap aa na me y3 WO lie

#Hook
Physically,if get u personally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically
So actually, adey feel u emotionally, ago treat u majestically, ago treat u majestically, majestically eiihh

#Outro
Yeeeeiiii yeeeeeiiii yeeeeeeiiii yeeeeiiii ago treat u majestically yeeeiiii
Team Zegit we large
Friiiiiiii

 

Stream the video below

About the author

TM Boss